Terms and conditions

เงื่อนไขการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการเข้าสู่เว็บไซต์ Khampee ที่ให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์โดย คัมภีร์กวดวิชามหาลัย (Khampee) (“ผู้ให้บริการ” หรือ “เรา”)

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการดังต่อไปนี้ จะผูกพันสำหรับการเข้าถึงและการใช้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ของเรา รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการใช้บริการ (“ข้อตกลงการใช้บริการ”) ผู้ใช้บริการโปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ อย่างละเอียดรอบครอบ และหากมีข้อสงสัยกรุณา “ติดต่อเรา”

ข้อ 1. การใช้บริการเว็บไซต์ Khampee

1.1 การสมัครสมาชิก

1.2 การลงทะเบียนคอร์สเรียนออนไลน์และการชำระค่าลงทะเบียนเรียน

1.3 การขอคืนค่าลงทะเบียนเรียน

1.4 สิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นต่างๆ

1.5 ข้อห้ามในการใช้บริการ

ข้อ 2. ข้อตกลงทั่วไป

ผู้ใช้บริการยอมรับตามข้อตกลงในการใช้บริการ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยที่ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงในการใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า และจะถือว่าผู้ใช้บริการได้ผูกพันตามข้อกำหนดที่ได้ถูกแก้ไขเมื่อได้มีการประกาศบนเว็บไซต์ Khampee