Calculus 1

Preview this course

คอร์ส Calculus 1 สำหรับน้องๆที่กำลังเรียนมหาลัย

  • อายุคอร์ส 6 เดือน
  • เนื้อหาประมาณ 38 ชั่วโมง 14 นาที
  • สามารถเข้าเรียนได้ 57 ชั่วโมง 12 นาที
  • หนังสือจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ผู้ซื้อแจ้งไว้
  • ดาวน์โหลด E-book ได้ในคอร์ส
  • เหมาะสำหรับน้องๆปี 1 ทั่วประเทศ

ช่องทางการติดต่อ

LINE: @Khampee

Facebook page: Khampee กวดวิชามหาลัย

TEL: 0881596854

Calculus 1

฿3,590฿6,990

Included book

฿2,990฿6,490

E-book

Course content

9 sections | 42 lectures | 38 hr 10 min

Collapse all sections

Section 1 ลิมิตและความต่อเนื่อง

ความรู้พื้นฐานของลิมิต • การหาลิมิตของฟังก์ชัน • การหาลิมิตของฟังก์ชันที่มีค่าสัมบูรณ์ • การหาลิมิตของฟังก์ชันตรีโกณมิติ • การหาลิมิตที่ต้องตอบว่าบวกลบอนันต์ • การหาลิมิตอนันต์ • การหาลิมิตโดยใช้ทฤษฎีของแซนด์วิชการตรวจสอบความต่อเนื่องที่จุด • การตรวจสอบความต่อเนื่องบนช่วง

4 lectures | 3 hr 57 min

0:50:46

ลิมิตและความต่อเนื่อง Part2

0:52:06

ลิมิตและความต่อเนื่อง Part3

1:03:05

ลิมิตและความต่อเนื่อง Part4

1:11:55

Section 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ความรู้เบื้องต้น • นิยามของอนุพันธ์ • กฎลูกโซ่ • อนุพันธ์อันดับสูง • อนุพันธ์ของฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยาย • ค่าเชิงอนุพันธ์

5 lectures | 4 hr 26 min

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน Part1

0:55:46

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน Part2

0:52:48

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน Part3

0:53:56

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน Part4

0:56:22

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน Part5

0:47:57

Section 3 การอินทิเกรต

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอินทิเกรต • การอินทิเกรตโดยการแทนค่าตัวแปร • การหาอินทิกรัลจำกัดเขต • สมการเส้นโค้งและสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้ง • ทฤษฎีหลักมูลบทที่ 1 ของแคลคูลัส

4 lectures | 3 hr 15 min

การอินทิเกรต Part1

1:01:50

การอินทิเกรต Part2

0:39:43

การอินทิเกรต Part3

0:47:46

การอินทิเกรต Part4

0:46:40

Section 4 ฟังก์ชันอดิศัย

สูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย • การหาอนุพันธ์โดยการใช้ฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติ • กฎลูกโซ่และอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยาย • สูตรการอินทิเกรตของฟังก์ชันอดิศัย

5 lectures | 4 hr 16 min

1:10:06

ฟังก์ชันอดิศัย Part2

0:50:34

ฟังก์ชันอดิศัย Part3

0:45:51

ฟังก์ชันอดิศัย Part4

0:43:18

ฟังก์ชันอดิศัย Part5

0:46:36

Section 5 การประยุกต์ของอนุพันธ์

ค่าสุดขีดสัมพัทธ์ • ค่าสุดขีดสัมบูรณ์ • โจทย์ปัญหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของฟังก์ชัน • ความเว้าและจุดเปลี่ยนเว้า • เส้นกำกับแนวดิ่งและเส้นกำกับแนวนอน • การร่างกราฟ • โจทย์ปัญหาอัตราสัมพัทธ์ • กฎของโลปิตาล

7 lectures | 6 hr 35 min

การประยุกต์ของอนุพันธ์ Part1

1:01:38

การประยุกต์ของอนุพันธ์ Part2

0:46:26

การประยุกต์ของอนุพันธ์ Part3

1:03:35

การประยุกต์ของอนุพันธ์ Part4

1:05:13

การประยุกต์ของอนุพันธ์ Part5

0:54:02

การประยุกต์ของอนุพันธ์ Part6

0:48:21

การประยุกต์ของอนุพันธ์ Part7

0:56:05

Section 6 เทคนิคการอินทิเกรต

การอินทิเกรตทีละส่วน • การอินทิเกรตโดยการแยกเป็นเศษส่วนย่อย • อินทิเกรต sin x * cos x • อินทิเกรต sec x * tan x • อินทิเกรต cosec x * cot x • การอินทิเกรตโดยการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ • อินทิเกรต sin x และ cos x

6 lectures | 6 hr 06 min

เทคนิคการอินทิเกรต Part1

0:58:34

เทคนิคการอินทิเกรต Part2

0:59:06

เทคนิคการอินทิเกรต Part3

1:03:27

เทคนิคการอินทิเกรต Part4

1:14:27

เทคนิคการอินทิเกรต Part5

1:07:40

เทคนิคการอินทิเกรต Part6

0:43:26

Section 7 การประยุกต์ของอินทิกรัล

การวาดกราฟ • การหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง • การหาปริมาตรรูปทรงตันเมื่อรู้ภาคตัดขวาง • การหาปริมาตรของรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนแบบจาน • การหาปริมาตรของรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนแบบเปลือกทรงกระบอก • การหาความยาวของส่วนโค้ง

5 lectures | 4 hr 24 min

1:11:20

การประยุกต์ของอินทิกรัล Part2

0:43:34

การประยุกต์ของอินทิกรัล Part3

1:04:40

การประยุกต์ของอินทิกรัล Part4

1:00:29

การประยุกต์ของอินทิกรัล Part5

0:24:45

Section 8 อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

อินทิกรัลไม่ตรงแบบชนิดที่ 1 • อินทิกรัลไม่ตรงแบบชนิดที่ 2 • อินทิกรัลไม่ตรงแบบชนิดที่ 3

3 lectures | 3 hr 15 min

อินทิกรัลไม่ตรงแบบ Part1

0:57:13

อินทิกรัลไม่ตรงแบบ Part2

0:55:34

อินทิกรัลไม่ตรงแบบ Part3

1:22:40

Section 9 เนื้อหาพิเศษ

อนุกรมเทย์เลอร์ • การหาค่าประมาณของพื้นที่ใต้เส้นโค้งด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมู • การหาค่าประมาณของพื้นที่ใต้เส้นโค้งด้วยกฎของซิมป์สัน

3 lectures | 1 hr 50 min

อนุกรมเทย์เลอร์

0:22:35

การหาค่าประมาณของพื้นที่ใต้เส้นโค้งด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมู

0:43:31

การหาค่าประมาณของพื้นที่ใต้เส้นโค้งด้วยกฎของซิมป์สัน

0:44:48